Svíce pro naše zemřelé

 

svicky

Hledáme dobrovolníky

 SKEN0001

hledame-dobrovolniky

Pomáháme druhým

Kulturní akci pod názvem "Pomáháme druhým" uspořádala ZUŠ J. Kličky ve spolupráci s MKS Klatovy. Výtěžek z akce pomohl i Oblastní charitě Klatovy. Reportáž natočila místní kabelová televize: http://www.sumavanet.cz/fr.asp?tab=snet&id=12432&burl=/filmpro/Default.asp&pt=FP

 

Vyhlášení soutěže Hrdinové sociálních služeb

Soutěž Hrdinové sociálních služebU příležitosti Mezinárodního dne sociální práce 17. března 2015 vyhlašuje Charita ČR soutěž Hrdinové sociálních služeb. Zároveň tímto děkujeme všem pracovníkům, kteří se denně podílí na zachovávání důstojnosti lidí v tíživých životních situacích.

Výsledky Tříkrálové sbírky


[ více ... ]


Celkový výtěžek 500.139,78,-

Srdečně děkujeme za ochotu a pomoc koledníkům a dárcům

Tříkrálové sbírky 2015

 

Zahájení Tříkrálové sbírky 2015

V pátek 2. ledna byla v Klatovech zahájena Tříkrálová sbírka 2015 za účasti starosty Mgr. Salvetra, místostarosty Ing. Chrousta, generálního vikáře Mons. Žáka, ředitele Diecézní charity Plzeň Ing.Lodra a ředitelky OCH Klatovy Bc. Malkusové.

PF 2015

 

Staň se Tříkrálovým koledníkem

Hledáme ochotné koledníky z řad dětí, mládeže a dospělých pro Tříkrálovou sbírku 2015, která proběhne od 2.1. 2015 do 14.1. 2015.

[ více ... ]

Klatovská Charita otevřela dveře svých zařízení

Při příležitosti Dne Charity měli zájemci v úterý 7. 10. možnost k prohlídce zařízení, které provozuje Oblastní charita Klatovy. V Domově pokojného stáří Naší Paní, odkud jsou i tyto fotografie, byl pro příchozí připraven bohatý kulturní program, na němž se podílela ZŠ v Čapkově ul. a ZUŠ Josefa Kličky. V průběhu odpoledne proběhlo vyhodnocení soutěže o Nejlepší moučník klientek Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Návštěvníci si také mohli nechat změřit krevní tlak a získat doporučení pro upevnění svého zdraví.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

7.10.2014 OD 14-17HOD

DO DOMOVA POKOJNÉHO STÁŘÍ ,VÁCLAVSKÁ 12, KLATOVY

PŘIPRAVILI JSME SI PRO VÁS NEJEN INFORMACE O CHARITĚ

ALE I KULTURNÍ PROGRAM A DROBNÉ OBČERSTVENÍ.

VE ČTVRTEK 9.10. OD 10.00 HOD VÁS ZVEME NA BOHOSLUŽBU

TĚŠÍME SE NA VÁS!

[ více... ]