Zájezd seniorů díky Karlovarskému kraji

Dne 22. září 2018 se konal zájezd pro Klub seniorů na Domažlicko, který byl  financován z dotace Karlovarského kraje ve výši 10 000 Kč.

Senioři navštívili hrad a zámek v Horšovském Týně, dále muzeum v Klenčí pod Čerchovem a kostel v Trhanově. Zájezdu se zúčastnilo celkem 41 seniorů, z toho 1 s průkazem ZTPP/P + doprovod.

Dotace tak pomohla aktivizaci Klubu seniorů při FCH Mariánské Lázně, kteří  pomáhají v dobročinných aktivitách a tento zájezd byl i poděkováním Karlovarskému kraji za jejich službu.

Moc děkujeme Karlovarskému kraji za tuto finanční pomoc.

logo KK

Svíce pro naše zemřelé

 

svicky

Hledáme dobrovolníky

 SKEN0001

hledame-dobrovolniky

Pomáháme druhým

Kulturní akci pod názvem "Pomáháme druhým" uspořádala ZUŠ J. Kličky ve spolupráci s MKS Klatovy. Výtěžek z akce pomohl i Oblastní charitě Klatovy. Reportáž natočila místní kabelová televize: http://www.sumavanet.cz/fr.asp?tab=snet&id=12432&burl=/filmpro/Default.asp&pt=FP

 

Vyhlášení soutěže Hrdinové sociálních služeb

Soutěž Hrdinové sociálních služebU příležitosti Mezinárodního dne sociální práce 17. března 2015 vyhlašuje Charita ČR soutěž Hrdinové sociálních služeb. Zároveň tímto děkujeme všem pracovníkům, kteří se denně podílí na zachovávání důstojnosti lidí v tíživých životních situacích.

Výsledky Tříkrálové sbírky


[ více ... ]


Celkový výtěžek 500.139,78,-

Srdečně děkujeme za ochotu a pomoc koledníkům a dárcům

Tříkrálové sbírky 2015

 

Zahájení Tříkrálové sbírky 2015

V pátek 2. ledna byla v Klatovech zahájena Tříkrálová sbírka 2015 za účasti starosty Mgr. Salvetra, místostarosty Ing. Chrousta, generálního vikáře Mons. Žáka, ředitele Diecézní charity Plzeň Ing.Lodra a ředitelky OCH Klatovy Bc. Malkusové.

PF 2015

 

Staň se Tříkrálovým koledníkem

Hledáme ochotné koledníky z řad dětí, mládeže a dospělých pro Tříkrálovou sbírku 2015, která proběhne od 2.1. 2015 do 14.1. 2015.

[ více ... ]

Klatovská Charita otevřela dveře svých zařízení

Při příležitosti Dne Charity měli zájemci v úterý 7. 10. možnost k prohlídce zařízení, které provozuje Oblastní charita Klatovy. V Domově pokojného stáří Naší Paní, odkud jsou i tyto fotografie, byl pro příchozí připraven bohatý kulturní program, na němž se podílela ZŠ v Čapkově ul. a ZUŠ Josefa Kličky. V průběhu odpoledne proběhlo vyhodnocení soutěže o Nejlepší moučník klientek Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Návštěvníci si také mohli nechat změřit krevní tlak a získat doporučení pro upevnění svého zdraví.