Pomáhej s námi

SBIRKA      

Potravinová sbírka

pp    

R.I.P.

R.I.P.

Paní Marie byla ředitelkou OCH KT Klatovy od 22.12.1998 – do 21.1.2001 – vedení DCHP děkuje za službu paní Marie, která pomáhala v rozvoji služby Charity – v době jejího vedení Charity provozovala ošetřovatelskou službu a v té době se v Klatovech připravovala vznik Domova pro matku a dítě sv. Zdislavy. Děkuji za obětavou službu při vedení Charity a děkuji za dobrovolnou pomoc při organizování TS a další osobní podporu služby OCH Klatovy. Ať ji Bůh přijme mezi svoje vyvolené a přijme ji do svoji náruče a rovněž tak P.M., která v Klatovech je zvláště uctívána a poskytuje nejen paní Marii mocnou ochranou. Velké díky paní Marie a šťastnou cestu do věčného domova. Za Charitu v naší diecézi Jiří Lodr a Marie Malkusová

Srdečně Vás zveme

beseda s otcem biskupem upraveno   

Společný výlet do Pohádkové chalupy v Mlázovech

1

Dne 9. 9. 2017 jsme navštívili s maminkami a dětmi Pohádkovou chalupu v Mlázovech. Výlet si díky pěknému počasí užily jak děti, tak i jejich maminky. Na závěr nechybělo ani společné opékání špekáčků.

Výlet klientů Domova pokojného stáří Naší Paní

09 05 2017 Na výletěHezké bylo odpoledne strávené s prezidentem Diecézní charity Plzeň...

Mons. Františkem Radkovským 

Hledáme do našich řad

Brýle pro Afriku

Brýle pro Afriku  2017-002Sbírka brýlí pro Afriku skončila, děkujeme vám všem, kteří jste nás podpořili a pomohli dobré věci. Brýle předáme Radamburku do Českých Budějovic.


Pomáhá i maličkost...

Víte jak nás zadarmo podpořit přes internet?

givt léto 2017 B1 final

Věděli jste, že můžete zdarma podpořit při nakupování Oblastní charitu Klatovy přes internet? Pokud alespoň občas nakupujete na internetu, stačí využít portál! www.givt.cz 

 

 

Poděkování Nadaci ČEZ

Nadace_ČEZ_logoVelké poděkování patří Nadaci ČEZ, která prostřednictvím Oblastní charity Klatovy poskytla panu Novotnému finanční příspěvek na pořízení pohybově léčebného přístroje Rotren Solo X a to částkou 15 000,- z grantového řízení Podpora regionů.

Moc děkujeme