Výběrové řízení

Oblastní charita Klatovy vypisuje výběrové řízení na na pozici pracovníka v sociálních službách. Bližší informace zde:

Upoutávka na benefiční koncert

Kabelová televize FILMpro působící na Klatovsku zveřejnila upoutávku na benefiční koncert, který proběhne 6. června v arciděkanském kostele.

Vyžeňme strašidlo z půdy

Vyžeňme strašidlo z půdy

Naše zařízení Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech se přihlásilo do projektu Tesca s názvem „Pomáháme s Vámi“. Byli jsme vybráni do finále společně s Diakonií a spolkem Podej nám ruku.

Přednáška o adopci na dálku

Přednáška o adopci na dálku

Ve čtvrtek 28. 5. 2015 v 18.00 hod se ve společenském sále Městské knihovny v Klatovech uskuteční přednáška s tématikou Adopce na dálku.

Benefiční koncert v arciděkanském kostelu

Benefiční koncert v arciděkanském kostelu

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech se nachází v Měchurově ulici čp. 317 a je jednou ze sociálních služeb Oblastní charity Klatovy. Již od roku 2001 poskytuje pomoc ženám s dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Díky tomuto zařízení se předchází umisťování dětí do ústavní výchovy. Uživatelkám a jejich dětem je zde k dispozici empatický tým sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Hledáme sponzora

Podkrovní prostory Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech potřebují projít částečnou rekonstrukcí. Nachází se zde 2 pokoje pro matky s dětmi, kuchyně, sociální zařízení, chodba a půdní prostor. Rekonstrukce sociálního zařízení již proběhla na počátku roku 2013. Z finančních důvodů se však nemohlo v rekonstrukci pokračovat.

Nabídka zaměstnání

Oblastní charita Klatovy přijme zdravotní sestru pro domácí ošetřovatelskou službu. Podrobnosti zde:

Česká armáda s Charitou společně zakládají Vojenský fond solidarity

Česká armáda s Charitou společně zakládají Vojenský fond solidarity

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel jménem příslušníků AČR, Vojenské policie, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže a Vojenského zpravodajství uzavřel dohodu o spolupráci s Charitou ČR, zastoupenou jejím ředitelem Lukášem Curylem.

Oslava výročí

Oslava výročí

Oblastní charita Klatovy oslavila 10. výročí otevření Domova pokojného stáří Naší Paní.

Kardinál Duka poděkoval dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky

Kardinál Dominik Duka poděkoval dárcům a koledníkům TKS 2015.

Upřímný dík za organizaci letošní Tříkrálové sbírky vyjádřil kardinál Dominik Duka v dopise, zaslaném řediteli Charity ČR Lukáši Curylovi. „Má poděkování patří všem, kteří se svým darem na této sbírce podíleli, ale i těm, kteří její přípravě a průběhu věnovali svůj čas a energii.“