Kontakty

Zvídálek

Tel.: 606 771 040
Hlubčická 297/3, Krnov, 794 01
Vedoucí služby: Tomáš Navrátil - vedoucí
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, děti a mládež od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Posláním nízkoprahového začízení pro děti a mládež Zvídálek je usilovat o sociální začleňování a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitli v nepříznivé životní situaci. Poskytovat jím informace, odbornou pomoc, podporu a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

Zvídálek je určen pro děti a mládež od 6 do 15 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny. Zaměřujeme se na práci s dětmi a mládeži, kteří do klubu docházejí z blízké romské komunity

Proč tu jsme

Abychom uživatelů služby pomohli zvládat obtížné životní situace, aby si uvědomily, že jsou spoluodpovědní za svůj vývoj, přípravu do školy, uplatnění v životě, abychom uživatelům služby pomohli pozitivně změnit svojí situaci, poskytnout radu a podporu při řešení problémů v rodině, být místem, kde najdou útočiště, místem kde se mohou vypovídat ze svých problémů, místem kde najdou radu a člověka ochotného naslouchat, místem kde je nebudou soudit, ale kde jim pravdivě řeknou, jaké dělají chyby a jak je mohou napravit. Kde jim poradí na koho, a kam se mohou obrátit v případě, že jim s jejich problémem nebudeme schopni pomoci sami. Místem kde můžou smysluplně trávit volný čas. S námi můžou poznat zajímavé věci, místa a společenské prostředí. Místem, kde mohou předvést své schopnosti a dovednosti. 

 

 

 

Co nabízíme

 • výchovně, vzdělávací aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Provozní doba Zvídálku

 • přes rok: v pracovní dny od 12 do 18 hod.
 • V době letních prázdnin: pracovní dny od 8 do 14 hod.

 

 

 

Naší snahou je ve Zvídálku

 • poskytnout dětem motivaci pro aktivní přístup ke vzdělání
 • vést je k řádnému plnění domácích úkolů a přípravě do školy
 • podnítit v dětech snahu o zlepšení jejich učebních výsledků a umožnit jim zažít osobní úspěch
 • být místem, které děti pravidelně navštěvují a dovedou vnímat, že je zde čekají možností aktivního využití volného času
 • usměrňovat jejich mravní vývoj výchovným způsobem založeným na multikulturních principech a překonat tak etnické předsudky a problémy spojené se sociálním vyloučením
 • poskytnout podporu pro zvládnutí obtížných životních situací
 • zvýšení sociálních schopností a dovedností

Druhy poskytovaných služeb a jejich realizace

Podle § 27, zákona č. 108/2006 Sb. poskytujeme tyto služby:

 • výchovně vzdělávací a aktivizační činnost: volnočasové aktivity, pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění  podmínek pro přiměřené vzdělávání)
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
 • sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti a dovednosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Pravidla klubu

 • s dětmi jednáme s úctou
 • pěstujeme v nich ochotu vzájemně si pomáhat a tolerovat druhé
 • děti vedeme k tomu, aby pochopily, že učit se, se vyplácí
 • nabízíme jim poznání kulturního dědictví prostřednictvím slavení křesťanských svátků
 • mají možnost zůstat v anonymitě, v klubu je oslovujeme tak jak sami chtějí
 • pravidelná docházka není podmínkou užívání služby, uživatelé mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby a využívat služeb podle rozvrhu klubu
 • služby jsou poskytovány bezplatně
 • snažíme se o maximální dostupnost našich služeb pro cílovou skupinu
 • děti se nemusí zapojit do připravených činností
 • provozní doba služby odpovídá potřebám uživatele, služba je k dispozici v době, kdy uživatel má podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku), zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům 
 • službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele, pracovníky či efektivitu služby

Dokumenty ke stažení

Veškěré dokumenty ke stažení o centru Zvídálek naleznete zde.

 

Organizace

Seznam lidí

Tomáš Navrátil - vedoucí