Kontakty

Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou

Tel.: 569 420 355, 731 604 786
Pivovarská 1223, Ledeč nad Sázavou, 584 01
Vedoucí služby: Jana Koubková, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby:

Základní poskytované činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hgienu,
  • poskytnutí stravy naebo pomoc při zajištění stravy,
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Fakulativní služby: svoz a posyktnutí stravy

Sociálně terapeutické dílny fungují v rodinném domě na adrese Pivovarská 1223 v Ledči nad Sázavou. U domu je zahrada, která se využívá pro pracovní terapeutické činnosti.

Sociální služby mohou využívat lidé z Ledče nad Sázavou a z okolí v okruhu do 30 km. Uživateli jsou osoby s lehkým nebo středním mentálním postižením a se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. S přidruženým telesným nebo kombinovaným postižením, kteří nejsou z tohoto důvodu umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce. V sociálně terapeutické dílně pracují v několika dílnách - v gastronomické a obslužné, v šicí a textilní dílně, v zahradnické, ve tvořivé a v keramické.

Výrobky, které v dílnách vzniknou, se následně prodávájí na několika prodejních místech - na ledečsku a humpolecku, dále jsou prezentovány na nejrůznějších prodejních výstavách a trzích.

Všechny potřebné informace včetně kontaktů a provozní doby najdete na webu v sekci Jak pomáháme - Sociálně terapeutická dílna v Ledči nad Sázavou.

OPZ_KV_barevne

Činnost Sociálně terapeutické dílny Ledeč nad Sázavou je spolufinancována Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a Kraje Vysočina, prostřednictvím projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486.  

 

 

Seznam lidí