Kontakty

Šipka - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Tel.: 734 267 292
Rubešovo nám. 173, Havlíčkův Brod, 580 01
Vedoucí služby: Bc. Jitka Muzikářová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je služba sociální prevence (dle zákona č. 108/2006 Sb. §65 o sociálních službách). Rodinám na základě uzavřené smlouvy a dojednaného individuálního plánu poskytujeme služby, které mají vést ke zlepšení sociální situace rodiny, zejména s ohledem na nezaopatřené děti. Službu zaměřujeme především na zdravý vývoj nezaopatřeného dítěte, přičemž se pracujeme s celou rodinou, která má na dítě bezprostřední vliv. Důležitá je spolupráce rodičů (pečovatelů o dítě). 

Všechny potřebné informace včetně kontaktů a provozní doby najdete na webu v sekci Jak pomáháme - Šipka - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

Dotace_loga-U

 

Podpořil Kraj Vysočina

Seznam lidí