Kontakty

Osobní asistence Třebíč

Tel.: 604 707 395
Demlova 890, Třebíč - Horka-Domky, 674 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Osobní asistence rozšířila své aktivity o fakultativní činnost, a to o dopravu služebním automobilem. Asistent zaveze klienta na poštu, k lékaři, na nákup, ze školy či družiny, ale i na sportovní, kulturní či společenské akce.

Základní činnosti dle vyhlášky č.505/2006Sb., zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

     • a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
          • 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
          • 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
          • 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
          • 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

     • b) Pomoc při osobní hygieně:
         • 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
         • 2. pomoc při použití WC

     • c) Pomoc při zajištění stravy:  
         •  pomoc při přípravě jídla a pití

     • d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
         • 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
         • 2. nákupy a běžné pochůzky

     • e) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
        • 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě
        • 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a  podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
        • 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

     • f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
      doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

     • g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
        • 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
        • 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Seznam lidí

Eva Mikulášová - koordinátorka služby Osobní asistence Třebíč
Kristýna Kazdová - vedoucí osobních asistentek
Bc. Marie Novotná - sociální pracovnice
Monika Cahová - osobní asistentka
Monika Čonková - osobní asistentka
Pavla Dočekalová - osobní asistentka
Ludmila Kašíková - osobní asistentka
Helena Kárníková - osobní asistentka
Jitka Kočí - osobní asistentka
Elisavet Komínková-Valachová - osobní asistentka
Eva Kujalová, ml. - osobní asistentka
Eva Nohová - osobní asistentka
Dana Řezníčková - osobní asistentka
Romana Sobotková - osobní asistentka
Kateřina Šenkyplová - osobní asistentka
Milena Šloufová - osobní asistentka