Kontakty

Nízkoprahový klub BAN!

Tel.: 737 223 898, 561 110 044
Rubešovo nám. 171, Havlíčkův Brod, 580 01
Vedoucí služby: Bc. Karel Kolář - sociální pracovník
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je služba sociální prevence (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách), ve které pracovníci zdarma poskytují dětem a mládeži pomoc v nepříznivých situacích. Dále formou prevence usilují o to, aby mladí lidé nepříznivé situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi případných rizik svého chování. Nízkoprahovost je způsob poskytování sociální služby. Aby mohli dospívající ve věku od 8 do 20 let využívat tyto služby, musí splnit pouze minimální nároky.

Všechny potřebné informace včetně kontaktů a provozní doby najdete na webu v sekci Jak pomáháme - Nízkoprahový klub BAN!

Najdete nás na facebooku a instagramu fb-logoinstagram-logo-796x404

Podpořil Kraj Vysočina

Seznam lidí

Bc. Karel Kolář - sociální pracovník