Kontakty

Litvínov - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino

Tel.: 770 195 069
Janovská 122, Litvínov - Janov, 435 42
Vedoucí služby: Mgr. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE
Oficiální informační leták služby: NZDM Domino IL.pdf

Poslání

Posláním služby je nabízet dětem a mládeži bezpečný prostor pro trávení volného času, poskytovat informace, pomoc a podporu v jejich obtížných životních situacích (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.) a tak kladně ovlivňovat jejich životní styl, hodnoty, jejich nasměrování a to vše dle jejich individuálních potřeb.

Cílová skupina

Děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Provozní doba

Ambulantní forma: PO - ČT 9:00 h. -18:30 h.
                              PÁ 7:00 - 15:30 h.

Terénní forma:         PO - ČT 8:00 - 18:00 h. dle potřeb uživatelů

Sponzoři a donátoři

Ústecká komunitní nadace ústecká komunitní nadace

Ministerstvo práce a sociálních věcí Logo MPSV

Krajský úřad Ústeckého kraje Logo KÚÚK

Město Litvínov Město Litvínov

Nadační fond Autodromu Most  Nadační fond Autdrom Most

Nadace Sova  Nadace Sova

Moneta Money Bank a. s.  Moneta Money Bank

Nadace VINCI v České republice  Nadace Vinci

 

Veřejný závazek

NZDM - veřejný závazek.pdf

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Daria Oleksenko - pracovník v sociálních službách
Mgr. Mariia Vynohradova - pracovník v sociálních službách
Mgr. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení
Bc. Helena Platilová - vedoucí sociální pracovník
Bc. Lucie Kulhánková, DiS. - sociální pracovník
Alena Kamenická - pracovník v sociálních službách
Alena Lencová - pracovník v sociálních službách
Marie Jarošová - pracovník v sociálních službách
Miroslav Štírek - pracovník v sociálních službách