Kontakty

Jakub klub

Tel.: 731 598 915
Českobratrská 90, Přelouč, 535 01
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Organizace