Kontakty

eNCéčko - Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou

Tel.: 777 736 040
Sázavská 598, Světlá nad Sázavou, 582 91
Vedoucí služby: Romana Šťastná - vedoucí
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Posláním eNCéčka je poskytovat pomoc a podporu dětem a mládeži ze Světlé nad Sázavou a blízkého okolí Světlé nad Sázavou, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Mají omezující životní podmínky, dostávají se pro svůj životní styl do konfliktu se společností nebo se nemohou zapojit do standardních volnočasových aktivit tak, aby mohli žít jako jejich vrstevníci, zvládli školu, našli si práci, naučili se navazovat a udržet si běžné sociální vztahy.

Do nabídky eNCéčka pro dospívající (věk od 10 do 21 let) patří rozhovory na nejrůznější témata, poradenství, poskytování informací, doučování případně doprovod (např. na úřady). Služby jsou zdarma, je možné je využívat anonymně. Důraz se klade na dobrovolnost ze strany dospívajících, individuální přístup a dodržování práv uživatelů. Uživatelé dodržují minimální pravidla. Například se nemohou chovat tak, aby sebe nebo okolí ohrožovali. 

Všechny potřebné informace včetně kontaktů a provozní doby najdete na webu v sekci Jak pomáháme - eNCéčko - Nízkoprahové centrum pro děti a mládež.

Najdete nás na facebooku a instagramu         fb-logo      https___blogs-images.forbes.com_joresablount_files_2019_08_unnamed-1200x1191

Podpořil Kraj Vysočina

Seznam lidí

Romana Šťastná - vedoucí