Kontakty

Domov pokojného stáří Naší Paní

Tel.: 731 433 083, 376 340 111
Václavská 12, KLATOVY, 339 01
Vedoucí služby: Lenka Bauerová - vedoucí zařízení, vrchní sestra
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE

Domov pokojného stáří Naší Paní poskytuje pobytovou službu seniorům nad 60 let, kteří již nemohou ze zdravotních důvodů zůstat ve svém domácím prostředí.
V domově je zajištěna celodenní strava, ubytování v bezbariérovém prostředí, kvalitní ošetřovatelská a zdravotní péče. Služba je přítomna nepřetržitě, 24 hodin denně.
V našem zařízení je široká nabídka aktivního využití volného času a různých kulturních akcí, s volnočasovými aktivitami nám pomáhají také dobrovolníci, kteří se klientům věnují individuálně. Dle přání  klientů je zajištěno  duchovní doprovázení, přítomnost kněze a  pravidelně nás navštěvuje též emeritní biskup Mons. František Radkovský.
V domově mají klienti možnost využít krásnou kapli, kde se koná pravidelně 1x týdně bohoslužba a další společné akce domova. Mohou využít i krásnou zahradu, kde jim je v letních měsících k dispozici sezení se slunečníky. Zahrada je klidné místo, přestože se domov nachází nedaleko centra města. 
Těší nás spokojenost našich klientů, je naším zájmem, aby se u nás klienti cítili jako doma.

Seznam lidí

Bc. Linda Balounová - sociální pracovnice
Lenka Bauerová - vedoucí zařízení, vrchní sestra
Ing. Milan Hájek - technický/provozní pracovník
Hana Průchová - recepce