Kontakty

Charitní Taxík Maxík Český Těšín

Tel.: 733 625 952, 605 912 918
Hrabinská 458/33, Český Těšín, 737 01
Vedoucí služby: Danuta Juroszek - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Přepravní služba je realizována v souladu s objednávkami klientů každý pracovní den, pondělí – pátek 7 – 15 hod. Služby poskytované v rámci Taxík Maxík nejsou běžnou komerční taxislužbou.

Služba je určena výhradně pro osoby s trvalým bydlištěm na území města Český Těšín a Chotěbuz starší 65 let nebo osoby imobilní, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P (bez ohledu na věk), které nevyužívají pobytové sociální služby. Osoba splňující tyto podmínky má nárok na přepravu jedné osoby navíc zdarma, pokud je tato osoba nezbytná jako doprovod.

Seznam lidí

Danuta Juroszek - vedoucí služby