Kontakty

Charitní středisko "Klíč"

Tel.: 703 842 051, 703 842 052
Hrabinská 458/33, Český Těšín, 737 01
Vedoucí služby: Bc. Martina Krupová - vedoucí služby
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytování pomoci a podpory rodinám v Českém Těšíně a jeho spádových oblastech, ve snaze o zlepšení jejich nepříznivé sociální situace. Charitní středisko „Klíč“ usiluje o to, aby rodina posílila své dovednosti tak, aby uměla náročné situace ve svém životě zvládat vlastními silami.

Seznam lidí

Bc. Martina Krupová - vedoucí služby