Kontakty

Charitní dům pro matky v tísni

Tel.: 739 586 341, 603 287 959
Třanovského 6, Český Těšín, 737 01
Vedoucí služby: Bc. Kateřina Hajdušková - vedoucí služby, sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Cílem služby je poskytování ubytování a na něho navazujících služeb matkám s dětmi a těhotným ženám v tíživé životní situaci. Služba má pomoci vyřešit problematickou životní situaci uživatelky a vrátit ji co nejdříve do samostatného života. Cílem je naučit uživatelky samostatně řešit své problémy, orientovat se v náročných situacích, poskytnout pomoc při uspořádání hodnotového životního systému. Usilujeme o dosažení toho, aby během pobytu v zařízení měla uživatelka možnost urovnat si své osobní záležitosti, aby se sama naučila vyřizovat si své záležitosti na úřadech, dle možností chceme uživatelkám pomoci nabýt praktické dovednosti. Důležité je posílení emoční vazby mezi matkou a dítětem.

Seznam lidí

Bc. Kateřina Hajdušková - vedoucí služby, sociální pracovnice