Kontakty

Charitní dům pokojného stáří

Tel.: 731 133 260, 558 736 910
Hrabinská 17, Český Těšín, 737 01
Vedoucí služby: Bc. Ilona Kaszperová - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE

Posláním Charitního domu pokojného stáří je poskytovat seniorům ubytování a sociální služby potřebné pro důstojné prožití stáří, nepřetržitě a s ohledem na individuální situaci každého z nich. Usiluje o to, aby senioři mohli v domově prožít závěr svého života v prostředí co nejvíce podobném svému domovu, při zachování dosavadní sítě sociálních vztahů a možností obohacení pro vztahy nové. Cílem služby je umožnit seniorům důstojné prožití stáří v bezpečném a příjemném prostředí, kterým snížená soběstačnost v základních životních dovednostech nedovoluje setrvat v jejich dosavadním domově.

Dokumenty:

žádost o poskytnutí pobytové sociální služby.pdf
Ceník.pdf
Domácí řád.pdf
Veřejný závazek.pdf

GDPR
GDPR klienti.pdf
GDPR osoby blízké .pdf
GDPR zájemci.pdf

Seznam lidí

Bc. Ilona Kaszperová - vedoucí služby