Kontakty

Centrum sociálních služeb Petrklíč

Tel.: 569 731 557, 777 736 067
Barborka 1324, Ledeč nad Sázavou, 584 01
Vedoucí služby: Mgr. Miroslav Sklenář - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby:
  • Doprava svozovým automobilem
  • Cvičení a masáže

Stacionář Petrklíč vznikl v roce 2002 a impulzem pro jeho vznik byl požadavek ze strany rodičů dětí s handicapem. V roce 2015 se zařízení přejmenovalo na Centrum sociálních služeb Petrklíč a jeho cílová skupina se rozšířila. Sociální službu poskytujeme osobám ve věku od tří let s neomezenou horní hranicí každý všední den od 7.00 do 16.00 hodin. V tuto dobu mohou u nás senioři a lidé se zdravotním postižením rozvíjet nebo udržovat své schopnosti a dovednosti, aby byli co nejvíce soběstační a mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí. Stacionář funguje od roku 2016 v nových prostorách na adrese Barborka 1324 v Ledči nad Sázavou. Centrum sociálních služeb Petrklíč a jeho aktivity jsou podporovány z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou. 

Veřejný závazek Centra sociálních služeb Petrklíč včetně kontaktních údajů a provozní doby Petrklíče najdete na webu v části Jak pomáháme. Stejně jako o informace o tom, jak to u nás vypadá a kdo do stacionáře chodí.

Najdete nás na facebooku     fb-logo  

Stavba stacionáře byla podpořena logo EU

Podpořil Kraj Vysočina      Fond Vysočiny   

Projekt je podpořen z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou  Ledeč n. Sázavou

 

Seznam lidí