Sociální poradna OCH Klatovy-základní informace

  • Poslání: Sociální poradna usiluje o rozvoj samostatnosti a zvýšení informovanosti rodin a seniorů v nepříznivé sociální situaci, osob oslabených zdravotním postižením a znevýhodňujícím prostředím poskytnutím základního sociálního poradenství.

  • Cíle: Cílem poradny je zvýšit informovanost a samostatnost uživatelů, poskytovat odbornou pomoc a podporu při aktivním řešení situace. Rozvíjet kompetence uživatelů tak, aby dokázali svoji nepříznivou sociální situaci řešit.

  • Způsob poskytování: ambulantní, terénní

  • Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny

  • Kapacita služby: 200 uživatelů / rok.

  • Komu jsou služby určeny:  senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, rodina v nepříznivé situaci, senioři v nepříznivé situaci

  • Nabízíme: podporu a pomoc při řešení nepříznivé sociální situace, pomoc při řešení krizových situací, doprovod na jednání s institucemi, pomoc při řešení problémů v rodině, manželství a při péči o dítě, pomoc se zorientováním v systému sociálních dávek a služeb regionu, podporu a pomoc při hledání zaměstnání, pomoc při sestavování žádostí a vyplňování formulářů, vysvětlení obsahu písemností

  • Principy poskytované služby: Služba je poskytována diskrétně, nestranně, bezplatně a respektuje individualitu uživatelů. Uživatele motivujeme k samostatnosti a k řešení své nepříznivé situace.

  • Úhrady za poskytnuté služby: služby jsou poskytovány bezplatně