Nízkoprahový klub pro děti a mládež Budík


  • Tel.: 378 606 179
 
Gorkého 40, Klatovy, 339 01

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Projekty financované z prostředků Evropského sociálního fondu

 

Kapacita služby: 30 klientů.

Komu jsou služby určeny:

  • děti a mládež ve věku 12 – 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
  • etnické menšiny (osoby z jiného sociokulturního prostředí)

Časový rozsah služby v klubu Budík:

Pondělí  -
Úterý  -
Středa  12 - 16 hodin
Čtvrtek, pátek  12 - 18 hodin


Organizace:


Zařízení: