Charitní ošetřovatelská služba


  • Tel.: 731 433 086, 376 340 144, 731 433 048
 
Václavská 12, KLATOVY, 339 01

Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

Kapacita služby: dle potřeby uživatelů.

Komu jsou služby určeny: pro chronicky nemocné či staré občany, kteří nepotřebují akutní lékařské ošetření v Klatovech a okolí do 20 km.

Úhrady za poskytnuté služby:

    hrazeno zdravotní pojišťovnou


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ráthová Šárka, DiS. - vrchní sestra