Osobní asistence OCH Klatovy

Náměstí Míru 63, KLATOVY, 339 01 Vedoucí zařízení: Najbert Marek - vedoucí služby
  • Tel.: 731 433 082, 376 382 040
 

marek.najbert@klatovy.charita.cz

Oblastní charita Klatovy

Seznam lidí:

Najbert Marek - vedoucí služby Hořínková Tereza, DiS. - sociální pracovnice

Seznam služeb: