Prosíme, pomozte nám   -   zapojte se do našich aktivit

Oblastní charita Klatovy od 1. 7. 2001 provozuje Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, a tak nabízí sociální službu, která je klientkami žádaná a využívána.

V letošním roce plánujeme rekonstrukci půdy – rozšířit kuchyni o nevyužitou půdu.

Chceme našim klientkám nabídnout to, co potřebují – prostor při vaření a i pro rozvoj svých dětí (vznikne i hrací koutek pro děti).

 Naše maminky si zaslouží podporu a laskavé přijetí.

 

Jakýkoli finanční dar nám můžete zaslat na účet u KB 9784380267/0100  variabilní symbol 501 nebo po předchozí domluvě předat do pokladny Domova v Měchurově ulici (telefon 376 323 210).

Potvrzení daru Vám zašleme na uvedenou adresu.

 

Za Vaši pomoc a podporu děkujeme.

 

1

Informace pro dárce

Finanční dary je možné složit v hotovosti do pokladny Oblastní charity Klatovy, Václavská 12, kde Vám okamžitě vydáme potvrzení, nebo zaslat na účet číslo: 9784380267/0100 vedený u KB Klatovy.

Věcné dary přijímáme po domluvě (nedisponujeme skladem a naše prostory jsou omezené).

Daňové úlevy dárce
Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely.

Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč. Nejvýše však lze odečíst 10 % ze základu daně.

Právnické osoby dar mohou odečíst § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2.000,- Kč, nejvýše však 5 % ze základu daně.