Auto pro charitní pečovatelskou službu

Charitní pečovatelská služba Klatovy  je zapojena do projektu ČSOB pomáhá regionům, kde má možnost získat finanční prostředky na nákup nového automobilu. Medailonek najdete pod tímto odkazem: http://www.csobpomaharegionum.cz/#plzensky

 

Společné vánoční vyrábění

4

Dne 27. 11. 2017 se uskutečnilo v Domově pro matky s dětmi v Klatovech vánoční vyrábění. Maminky a děti tak strávily příjemné odpoledne v herně Domova.

Charita: Nikdo nesmí na ulici zmrznout!

Mrazivé počasí znamená pro lidi bez domova ohrožení života. Ilustrační foto: Jakub Žák

Nastupující mrazivé počasí znamená pro lidi bez domova ohrožení života. Víc než jindy proto hledají útočiště v denních centrech a azylových domech. Charita s tím počítá a rozšiřuje své kapacity. Zavedla mimořádná opatření, jako jsou „teplé židle“ či vyhřívané buňky. Kromě krátkodobého útulku a okamžité nabídky teplého jídla lidem na okraji nabízíme také pomoc s tím, jak se dostat z kolotoče dluhů a odrazit se ode dna.

Diplomy sv. Vincence z Pauly

Diplomy sv. Vincence z Pauly

U příležitosti 24. výročí služby Charity v naší diecézi, v den slavnosti sv. Anežky české – patronky díla Charity v ČR byli ocenění diplomem sv. Vincence z Pauly zaměstnanci a dobrovolníci Diecézní charity Plzeň. 

 

Cenu Charity ČR letos obdrželo devět nominovaných

Zleva: Petr Malimánek z T-Mobile, Mons. Pavel Posád, ředitel Lukáš Curylo a devět čerstvých nositelů Ceny Charity ČR. Foto: Lubomír Kotek

Sedm žen a dva muži obdrželi 31. října letošní Cenu Charity ČR. Toto ocenění je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR. Slavnostní předávání proběhlo v rámci 26. benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha, který byl věnován památce kardinála Miloslava Vlka a uskutečnil se v pražském Obecním domě.

Přidej se do našeho týmu

inzerát_soc-pracovník     

Divadelní představení v Domově pokojného stáří Naší Paní

divadlo    

Pozvánka pro naše dobrovolníky

Pozvánka na setkání dobrovolníků 2017 (002)    

Splečná akce

DSC_0101 (002)Včerejší společné vyrábění a povídání uživatelů Domova pokojného stáří Naší Paní v Klatovech a dětí z Klubu Budík

Pomáhej s námi

SBIRKA