Vyhlašujeme výběrové řízení

Plánice_6_18 

Poděkování

12

Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat Nadaci Naše dítě, která nám poskytla 10 000 Kč na nákup sušičky prádla Bosch a koše na prádlo. Tento přístroj již stojí v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech a bude nám pomáhat v boji s plísní v zimě a v dešti.

PODĚKOVÁNÍ PANÍ EVĚ ZAHRADNÍKOVÉ Z DLOUHÉ VSI

            Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech velmi děkuje paní Evě Zahradníkové z Dlouhé Vsi za zorganizování benefičního disco plesu, který se konal 16. 2. 2018 v Sokolovně Sušice. Výtěžek akce činí částku 13 830 Kč.

            Děkujeme dále i všem sponzorům a osobám, kteří se na akci podíleli: maminkám ZŠ a MŠ Dlouhá Ves, Elišce Košťálové ze ZŠ Dlouhá Ves za nádherné zahájení plesu písní a tanečním vystoupením pod vedením p. Hájka, celému týmu sušického kulturního centra Sirkus, P.O. Sušice, který poskytl zdarma pronájem sálu (řediteli Ing. Karlu Sedleckému,  Ing. Olze Melkusové, Michalu Slivoňovi, Jakubovi Krakovčíkovi), Restauraci Sokolovna Sušice - p. Patlejchovi, který věnoval přípitek, Českému rozhlasu (p. Milotovi) za propagaci akce v rádiu, firmě Dopla Pap paní Evě Dankové Pivato za peněžní dar v hodnotě 10 000 Kč, Centru Gastronomie Sušice s.r.o., které věnovalo výzdobu balónky, firmě Sules Sušické lesy a služby – p. Korcovi, který společně s dalšími tatínky pomohli nafouknout balonky, spolku Annínské ženy pod vedením Lady Hanzelínové za vystoupení bez honoráře, p. Jiřímu Kozlovi ze Sklářské hutě Kašperské Hory, který společně s paní Benešovou ze Sklárny Rajsko věnovali skleněný střevíček, p. Lucii Hájkové za pomoc při dražbě skleněného střevíčku, podnikateli p. Jančíkovi ze Sušice a všem, kteří poskytli v rámci dražby skleněného střevíčku finanční prostředky, pivovaru U Švelchů za poskytnuté poukázky do restaurace, Otavatouru Sušice a dalším. Dále velmi děkujeme za potravinové dary od Zeleniny a ovoce Rozvozy, s.r.o., SVG Strakonice p. Bille, Bidfoodu a Hračkářství Kohout.

 

Velmi děkujeme za pomoc a podporu.

 

                                                                                                                Martina Blažková

                                                                                                          vedoucí Domova sv. Zdislavy

Hledáme mezi sebe...

Osobní_asistentPvSS_DPSúklid 

Děkujeme za poskytnutí věcného daru☀️

PODĚKOVÁNÍ SKUPINĚ HOLKY  HOLKÁM

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech velmi děkuje za podporu skupině Holky holkám, která zorganizovala dne 24. 3. 2018 již 3. velikonoční bazárek v Plzni.

Výtěžek činil 20 000 Kč. Díky této akci bude moci Domov sv. Zdislavy pořídit novou kuchyňskou linku pro matky s dětmi.

Velmi si vážíme Vaší pomoci.

 

                                                                                                          Martina Blažková

                                                                                                          vedoucí Domova sv. Zdislavy

Pozvánka

pohled na latinskou ameriku_pozvanka 110x170_v2   

Poděkování - Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

VDV-logo-2017Díky nadačnímu příspěvku VDV - Nadace Olgy Havlové jsme pořídili stříkačkový dávkovač a akumulátorovou odsávačku. Vše budou využívat naše sestřicky na Charitní ošetřovatelské službě v Klatovech.

Moc děkujeme za pomoc.

Sháníme do svých řad

zdravotní_sestra   

Výroba karnevalových masek a pečení koblih

Snímek 1 006 (002)

Začátkem února proběhla v Domově pro matky s dětmi v Klatovech výroba karnevalových masek a také společné pečení koblih. Maminky i jejich děti tak strávily příjemné zimní odpoledne.