Společné vánoční vyrábění

4

Dne 27. 11. 2017 se uskutečnilo v Domově pro matky s dětmi v Klatovech vánoční vyrábění. Maminky a děti tak strávily příjemné odpoledne v herně Domova.

Charita: Nikdo nesmí na ulici zmrznout!

Mrazivé počasí znamená pro lidi bez domova ohrožení života. Ilustrační foto: Jakub Žák

Nastupující mrazivé počasí znamená pro lidi bez domova ohrožení života. Víc než jindy proto hledají útočiště v denních centrech a azylových domech. Charita s tím počítá a rozšiřuje své kapacity. Zavedla mimořádná opatření, jako jsou „teplé židle“ či vyhřívané buňky. Kromě krátkodobého útulku a okamžité nabídky teplého jídla lidem na okraji nabízíme také pomoc s tím, jak se dostat z kolotoče dluhů a odrazit se ode dna.

Diplomy sv. Vincence z Pauly

Diplomy sv. Vincence z Pauly

U příležitosti 24. výročí služby Charity v naší diecézi, v den slavnosti sv. Anežky české – patronky díla Charity v ČR byli ocenění diplomem sv. Vincence z Pauly zaměstnanci a dobrovolníci Diecézní charity Plzeň. 

 

Cenu Charity ČR letos obdrželo devět nominovaných

Zleva: Petr Malimánek z T-Mobile, Mons. Pavel Posád, ředitel Lukáš Curylo a devět čerstvých nositelů Ceny Charity ČR. Foto: Lubomír Kotek

Sedm žen a dva muži obdrželi 31. října letošní Cenu Charity ČR. Toto ocenění je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR. Slavnostní předávání proběhlo v rámci 26. benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha, který byl věnován památce kardinála Miloslava Vlka a uskutečnil se v pražském Obecním domě.

Přidej se do našeho týmu

inzerát_soc-pracovník     

Divadelní představení v Domově pokojného stáří Naší Paní

divadlo    

Pozvánka pro naše dobrovolníky

Pozvánka na setkání dobrovolníků 2017 (002)    

Splečná akce

DSC_0101 (002)Včerejší společné vyrábění a povídání uživatelů Domova pokojného stáří Naší Paní v Klatovech a dětí z Klubu Budík

Pomáhej s námi

SBIRKA      

Potravinová sbírka

pp