Výsledky Tříkrálové sbírky

Výsledky Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka opět potvrdila, že štědrost, solidarita a vědomí pomoci  potřebným lidem vzrůstá.

Jak koledujeme v Klatovech a okolí

Jak koledujeme v Klatovech a okolí

Podívejte se, jak koledujeme v Klatovech a v okolí.

Tříkrálová sbírka 2015 v Plzeňské diecézi

Tříkrálová sbírka 2015 v Plzeňské diecézi

 

Tříkrálová sbírka se naplno rozběhla na mnoha místech Plzeňské diecéze. Prohlédněte si fotogalerie!

Tříkrálová sbírka pokračuje i po svátku Tří králů

Tříkrálová sbírka pokračuje i po svátku Tří králů
Slavnost Zjevení Páně (Epifanie) neboli svátek Tří králů je sice za námi, Tříkrálová sbírka Charity ČR však ještě nekončí. S koledníky, kteří na ulicích zpívají a vybírají peníze do zapečetěných pokladniček, se můžeme potkat do středy 14. ledna.

 

Tříkrálový koncert

Tříkrálový koncert proběhne v Klatovech 6. ledna od 19 hodin v jezuitském kostele. Pozvánka zde:

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Do ulic našich obcí a měst se v lednu opět vyrojí charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Výtěžek sbírky je určen na pomoc lidem v obtížné situaci, kterým Charita pomáhá.

Potravinová sbírka v Plzeňském kraji

Potravinová sbírka v Plzeňském kraji

Druhý ročník charitativní Národní potravinové sbírky překonal výsledek z loňského roku. Občané darovali 146 tun jídla pro potřebné, dalšími 25,5 tuny přispěly firmy a 1,6 tuny věnovali lidé přes internet. 

Beseda o Ukrajině

Beseda o Ukrajině

Setkání dobrovolníků naší charity proběhlo dne 10.11.2014. Hostem byl pan Bohumil Novák, vedoucí  našeho projektu Osobní asistence.

Adoptivní rodiče se opět setkali

Adoptivní rodiče se opět setkali

U příležitosti svátku sv. Martina de Porres se v dominikánském klášteře v Plzni na Jiráskově náměstí konalo tradiční setkání podporovatelů projektu Adopce na dálku.

Cena sv. Vincence

Cena sv. Vincence

U příležitosti svátku sv. Vincence - patrona charity - udělila i letos  Diecézní charita Plzeň ocenění lidem, kteří se podílejí na charitních službách.