Pomozme karlovarské charitě

Přejeme hezký den všem z Karlových Varů a obracíme se na vás s prosbou o podporu.
Podpořte naši službu a hlasujte zde: www.erapomaharegionum.cz.
Pokud obdržíme dostatečný počet hlasů, máme možnost získat peníze na rozšíření a vybavení našeho Týdenního stacionáře pro seniory, kde se zaměřujeme na Alzheimerovu chorobu. Současný počet 10 lůžek je nedostatečný, proto musíme zvýšit počet na 18 lůžek.

Získané peníze použijeme na financování vybavení pokojů, společných prostor atd.

Za tým pracovníků Týdenního stacionáře děkuje za pomoc
ing. Aleš Klůc
ředitel

Výběrové řízení

Oblastní charita Klatovy vypisuje výběrové řízení na na pozici pracovníka v sociálních službách. Bližší informace zde:

Upoutávka na benefiční koncert

Kabelová televize FILMpro působící na Klatovsku zveřejnila upoutávku na benefiční koncert, který proběhne 6. června v arciděkanském kostele.

Vyžeňme strašidlo z půdy

Vyžeňme strašidlo z půdy

Naše zařízení Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech se přihlásilo do projektu Tesca s názvem „Pomáháme s Vámi“. Byli jsme vybráni do finále společně s Diakonií a spolkem Podej nám ruku.

Přednáška o adopci na dálku

Přednáška o adopci na dálku

Ve čtvrtek 28. 5. 2015 v 18.00 hod se ve společenském sále Městské knihovny v Klatovech uskuteční přednáška s tématikou Adopce na dálku.

Benefiční koncert v arciděkanském kostelu

Benefiční koncert v arciděkanském kostelu

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech se nachází v Měchurově ulici čp. 317 a je jednou ze sociálních služeb Oblastní charity Klatovy. Již od roku 2001 poskytuje pomoc ženám s dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Díky tomuto zařízení se předchází umisťování dětí do ústavní výchovy. Uživatelkám a jejich dětem je zde k dispozici empatický tým sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Hledáme sponzora

Podkrovní prostory Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech potřebují projít částečnou rekonstrukcí. Nachází se zde 2 pokoje pro matky s dětmi, kuchyně, sociální zařízení, chodba a půdní prostor. Rekonstrukce sociálního zařízení již proběhla na počátku roku 2013. Z finančních důvodů se však nemohlo v rekonstrukci pokračovat.

Nabídka zaměstnání

Oblastní charita Klatovy přijme zdravotní sestru pro domácí ošetřovatelskou službu. Podrobnosti zde:

Česká armáda s Charitou společně zakládají Vojenský fond solidarity

Česká armáda s Charitou společně zakládají Vojenský fond solidarity

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel jménem příslušníků AČR, Vojenské policie, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže a Vojenského zpravodajství uzavřel dohodu o spolupráci s Charitou ČR, zastoupenou jejím ředitelem Lukášem Curylem.

Oslava výročí

Oslava výročí

Oblastní charita Klatovy oslavila 10. výročí otevření Domova pokojného stáří Naší Paní.